X

Izvedba projekta E-poslovanje

 

 

Javni razpis »P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«

 

Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. je na razpisu »P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije Digitalna transformacija podjetja PVR.
Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje v višini 60 % upravičenih sredstev, in sicer skupno 85.558 €.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis in namen operacije
Namen operacije je digitalna transformacija podjetja, ki bo pomenila uvedbo pametne tovarne oz. prehod v industrijo 4.0, hkrati pa bo predstavljala digitalizacijo ostalih procesov v podjetju (skladišče-nabava, prodaja-marketing, kadrovska-finance, kakovost in vodstvo podjetja).

Rezultati operacije
• Priprava in vzpostavitev sistemskega okolja
• Vzpostavitev informatizirane registracije delovnega časa
• Razvoj in uvedba pametne tovarne - MES platforme in nadzorne plošče (Vizualizacija podatkov)
• Razvoj in uvedba internega sistema komuniciranja
• Centraliziran sistem za zajem in analizo ter prikaz podatkov delovanja strojev (IOT)
• Implementacija novih vmesnikov za povezovanje posameznih novih in obstoječih sistemov

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Stran: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Pulko Ventili Ruše d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »E-poslovanje in digitalizacija PVR« (krajše: E-PVR). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju izvedli elektronsko izmenjavo partnerjev, vzpostavili novo spletno stran za tuje trge ter spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja.

Namen operacije

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Podjetje Luminet, Janez Hudrap s.p. bo izvedlo naslednje ukrepe: elektronska izmenjava partnerjev, spletna stran za tuje trge, spletna trgovina in krepitev kompetenc s pomočjo usposabljanja.

Podjetje AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o. bo izvedlo ukrep produktno-prodajni video.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Cilj izvedbe je postaviti aplikacijo, ki bo znala komunicirati z e-trgovino našega podjetja ter vzpostavljenim ERP sistemom, hkrati pa služila kot nadzor proizvodnih procesov s vpogledom v posamezne delovne naloge.

SPLETNA TRGOVINA

Cilj izvedbe je postaviti všečno in uporabniku prijazno sodobno spletno trgovino, ki bo s svojimi naprednimi tehničnimi in vsebinskimi prijemi prepričala v nakup čim večje število kupcev. Design in tehnične funkcionalnosti se implementirajo v skladu z najboljšimi praksami spletnih trgovin in tehničnih priporočil s strani podjetij kot so Google, Facebook, W3Schools.

SPLETNA STRAN

Na obstoječi spletni strani se izvede redesign, ki bo z drugačno vizualno podobo še bolje predstavljal vizijo, cilje ter zgodovino podjetja Pulko Valji Ruše. Predstavljen bo prodajni program, s povezavo na e-trgovino, kar bo nagovarjalo potencialne B2B kupce k oddaji povpraševanja. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov s foto in video materialom. Obiskovalec bo lahko prek strani tudi oddal povpraševanje. Dodatne tekstovne vsebine bodo prav tako poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

Design se implementira po smernicah in pravilih dobre prakse spletnih strani. Design bo responsive, pregleden, učinkovit in v skladu s CGP-jem Pulko Valji Ruše.

Stran bo vsebovala angleški ter nemški jezik.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Že dlje časa smo v podjetju razmišljali o prodajno produktnem videu, ki bo predstavil tako podjetje kot tudi naše izdelke/storitve tujemu trgu. Ukrep bo obsegal izdelavo produktno-prodajnega videa v dolžini 2-3 minute, ki predstavlja funkcionalnost in umeščenost proizvoda.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

Cilj izobraževanja je krepitev kompetenc oziroma usposabljanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Imate vprašanje ali potrebujete dodatne informacije? Kontaktirajte nas

KONTAKT

PULKO VENTILI RUŠE, d.o.o.
Mariborska cesta 48a
2352 Selnica ob Dravi, Slovenija
T: 02 6730 344
E: info@pvr.si

ODPIRALNI ČAS

Pomoč strankam zagotavljamo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00. Kontaktirajte specializirane svetovalce