X

O podjetju

Smo podjetje, ki z dolgoročnim in obojestranskim sodelovanjem v dobaviteljski in prodajni verigi spada med svetovne vodje industrije, v obsegu tehnologije ter kakovosti izdelkov in storitev.


Na kratko o nas

Imamo tradicijo. Začetek proizvodnje sega v zgodnja trideseta leta prejšnjega stoletja. Imamo znanje, izkušnje. Proizvajamo plinsko opremo od lastnega vročega kovanja naprej. Smo visoko inovativno podjetje. Sledimo politiki stalnih izboljšav proizvodnih tehnologij, obstoječih izdelkov, razvoja novih izdelkov. Temeljno načelo podjetja je prilagajanje zahtevam trga, specifičnim zahtevam kupca, svetovnimi smernicami, vse to pa je nadgrajeno s certificiranjem proizvodov v skladu z veljavnimi standardi.

Izjemno pomemben aktivnost našega podjetja je podpora kupcem, pri razvoju unikatnih izdelkov, ki vključuje idejno zasnovo, konstruiranje in proizvodnjo prototipa ter pomoč pri certificiranju. Zagotavljamo kratke dobavne roke, k čemur prispeva ustrezna velikost in pravilna organiziranost podjetja. Osredotočeni smo na vsakega kupca posebej. V želji po zagotovitvi čim večjega zadovoljstva stalno analiziramo potrebe in pričakovanja ter dosežene rezultate.

 

 

 

 

 

Usmerjeni v prihodnost

Poslanstvo podjetja je zagotoviti varno in ekonomično uporabo različnih plinov za industrijske in zasebne namene. Podjetje s svojimi izdelki in aktivnostmi prispeva k zmanjšanju globalnega onesnaževanja okolja, razvoju okolju prijaznih tehnologij in stabilnega ekološkega ravnovesja.

Vizija podjetja Pulko ventili Ruše d.o.o. je skladna s poslanstvom, napredovanja na nove trge, kjer tehnologija ventilov sledi povsem svetovni zavesti o varstvu okolja. To je področje avtomobilske industrije, medicinske tehnologije, električne energije in elektronike, prav tako posebna področja skupnega strojništva in drugo.

 

Strateške smernice podjetja so:

 

Zagotoviti in ohraniti sposobnost hitrega prilagajanja podjetja in njegovih izdelkov nenehno spreminjajočim se potrebam trgov.

Ohranjati in izboljševati konkurenčni položaj podjetja s certificiranjem izdelkov v skladu z direktivami EU in drugimi smernicami, ki zagotavljajo pričakovanja naših kupcev.

Nadaljevati koncept večnih izboljšav proizvodnih tehnologij, izboljšav obstoječih izdelkov, razvoja novih izdelkov, vse to s pomočjo rednega nadzora in ocene notranje rasti.

Nadzor in izboljšanje kakovosti gospodarskega poslovanja in kakovosti proizvodnje v skladu s politiko trajnih izboljšav.

 

Pogled v preteklost

Zgodovina podjetja sega v leto 1932, ko je s skupno naložbo med podjetjem Tovarna dušika Ruše in švedskim podjetjem AGA nastalo podjetje za proizvodnjo plinske in procesne opreme. Leta 1996, je bilo podjetje privatizirano in je od leta 2007 v 100% lasti današnjih lastnikov.

 

 

Tehnologija in kakovost

Tehnološko podjetje PVR obvladuje in upravlja osnovne procese kovinsko predelovalne industrije, ki jih inovativno prilagaja potrebam izdelka, specifičnim potrebam trga ter ergonomskem delovnem okolju za naše zaposlene.

Naš kakovostni moto je:

  • Visoki kvalitetni standardi, usmerjenost k ničnem izmetu.
  • Visoka zanesljivost procesov in ponovitev.
  • Fleksibilnost ob doseganju zahtevane kakovosti.

Skrb za kakovost in skrb za okolje se vgrajuje v vse naše izdelke. Naša proizvodnja je certificirana in nadzorovana v skladu s direktivo o prenosni tlačni opremi TPED 2010/35/ES. Zagotavljamo 100% sledljivost proizvodnje od vhoda surovine v proizvodni proces do izhoda končnega proizvoda in izdajo potrebne dokumentacije. Vsak naš izdelek je predmet stoprocentnega nadzora in kontrole. Naš lasten izum je naprava za 100% natančno testiranje ventilov.
Družba Bureau Veritas je naš priglašeni organ in kot neodvisen organ nadzorujejo ali PVR plinska oprema ustreza standardom.


 

 

Vizitka podjetja

PULKO VENTILI RUŠE d.o.o.

Mariborska cesta 48a
2352 Selnica ob Dravi, Slovenija

Direktor in lastnik: Aleš Pulko
Matična številka: 2162814000

Identifikacijska številka za DDV: 13017896
Osnovni kapital: 200.000,00 EUR